torsdag 30 augusti 2012

Utställning pågår

Från och med idag och två månader framåt kan ni se delar av mitt examensarbete "November". Det finns att beskådas i FormMontern på Skövdes konsthall t.o.m den 31 oktober. Passa även på att kolla in den vackra byggnaden som konsthallen huserar i och de spännande utställningarna! Här kan ni läsa mer om mitt arbete:
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/16120/smycken-med-inspiration-av-november-visas-i-skovde


fredag 8 juni 2012

NOVEMBER

With the seasons as a starting point, and autumn as a summary for them, I have examined my own process, abstractions, simplifications, and how to capture and convey a sense. I have started from the circle and the necklace as its representation. For me, it is a symbol of the eternal. The seasons that recur year after year, in an eternal cycle. The hammer captures my feeling and transfers it onto the metal. It gives shape and tells me about the autumn. About nature’s time, in relation to man’s, and gives me a greater understanding of the inherent symbolism of this time of the year, when the world bids farewell through an explosion of colour and then shrivels up in preparation for winter.

Med årstiderna som utgångspunkt och hösten som sammanfattning för dem har jag undersökt min egen process, abstraktioner, förenklingar och hur man fångar och förmedlar en känsla. Jag har utgått från cirkeln och halsbandet som dess representation. För mig en symbol för det eviga. Årstiderna som återkommer år efter år, i ett evigt kretslopp. Hammaren fångar min känsla och slagen bär den vidare till metallen. Formar och berättar för mig om hösten. Om naturens tid i förhållande till människans och ger mig en ökad förståelse för den inneboende symboliken i denna årstid, där världen tar avsked genom en färgexplosion för att sedan skrumpna ihop i sin förberedelse inför vintern.

NOVEMBER

torsdag 1 mars 2012

Soap Rings at Etsy!


Now you can buy our rings at Etzy.
http://www.etsy.com/listing/93699817/handmade-soap-ring-silver-925-sterling?ref=sr_gallery_5&sref=&ga_search_submit=&ga_search_query=handmade+soap+ring&ga_order=date_desc&ga_ship_to=SE&ga_view_type=gallery&ga_search_type=handmade&ga_facet=handmade
SMALL, MEDIUM and LARGE

DraftColours

Intarsia

The Autumn jewellery

fredag 9 december 2011

onsdag 30 november 2011

Rings in soap!


Wash your hands and a ring will appear.
All rings are unique.

torsdag 11 augusti 2011

lördag 11 juni 2011

Works in progress
"When making this necklace I have been inspired by the apple tree and how it changes through the seasons. Seasons come and seasons go. Like a never ending circle.

The necklace is made so the wearer can rotate the different parts, each of which describes the tree´s life through the year. And by doing so see the seasons pass by."

Works in progress

Works in progress

"Let's not make it into a big thing"